Partners och medlemmar

”Mångfald är viktigt för oss på HSB. Det bor alla sorters människor i HSB:s bostäder och alla har samma värde för oss. Därför är det självklart för HSB att vara partner till Diversity Index Award. Vi vill hjälpa till att lyfta upp alla diskrimineringskriterier som priset avspeglar. Med ett ökat fokus genom att prata om och sätta ljus på frågorna, flyttar vi långsamt men säkert upp allas lika värde.”

Mia Gustafson, Marknads- och Kommunikationschef på HSB

Med Diversity Index Award vill vi synliggöra alla de fantastiska initiativen som finns. Vi vill uppmärksamma de människor som sliter för att förbättra världen. Vi vill att deras historia ska inspirera andra. Därför är mångfaldspriset så viktigt. Prisutdelningen som firas med en galakväll på Malmö Rådhus ska bli en särskilt bra kväll för finalisterna där de får uppskattning för deras arbete och initiativ. Men kvällen är också en unik mötesplats. Här samlas näringsliv, sociala entreprenörer, ideella aktörer och representanter från den offentliga sektorn. Det uppstår helt säkert nya intressanta möten för alla gäster. Det blir mångfald på riktigt.

För att utveckla verksamheten kring prisutdelningen skapades en ideell förening sommaren 2018. Medlemskap i föreningen står öppet för företag, akademi, privata och offentliga institutioner samt enskilda med intresse och engagemang för ett tolerant och demokratiskt samhälle. De första partners som valt att engagera sig i föreningen är Wihlborgs Fastigheter, Rosengård Fastigheter, HSB Malmö, Aspekta, Jessica Grundström AB och PwC.

Rosengård fastigheter bildades 2017 för att förverkliga stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah, men äger och förvaltar även 1 660 lägenheter i Rosengård. Det finns ett stort fokus på olika bosociala aktiviteter, så som läxhjälp och cykelskola, samt att lyfta förebilder och ambassadörer för att skapa en positiv utveckling i området. Bolaget ägs till lika stora delar av Heimstaden, Victoria Park, Balder och MKB och har 22 anställda som tillsammans talar nio språk. Läs mer om Rosengård fastigheter här

HSB planerar, bygger och förvaltar bostäder och har mer än 350 000 bostäder i hela Sverige. Som kooperativ organisation har bolaget inte bara fokus på förvaltningstjänster och nyproduktion, utan även medlemsverksamhet. Kärnvärdena är engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan och HSB vill bidra till ett hållbart samhälle genom att skapa bättre förutsättningar och villkor för de boende och boendet.
Läs om HSB här

Wihlborgs Fastigheters rötter går tillbaka till 1924. Sedan 2005 har fokus för fastighetsbolaget varit Öresundsregionen och bolaget äger och förvaltar över 300 kommersiella fastigheter i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. I flera år har Wihlborgs funnits med på Allbrights lista över de mest jämställda börsbolagen och har bland annat stöttat arbetet med Handelskammarens 100-lista för att lyfta fram kompetenta kvinnor till bolagsstyrelser. Läs mer om Wihlborgs här

Aspekta är en ledande PR-byrå i södra Sverige och rådgivare inom strategisk kommunikation. De hjälper sina uppdragsgivare att bygga relationer och skapa bestående framgång med hjälp av kommunikation. Aspekta har sin bas i Öresundsregionen med kontor och medarbetare i Malmö och Köpenhamn och arbetar med att stötta uppdragsgivare med analys, strategi och genomförande av kommunikationsinsatser.

Med mer än 24 000 studenter och cirka 1 600 anställda är Malmö universitet det nionde största läroinstitutet i Sverige. Det har utbytesavtal med mer än 240 partner universitet runt om i världen och ungefär en tredjedel av studenterna har en internationell bakgrund. Utbildningen vid Malmö universitet fokuserar bland annat på migration, internationella relationer, statsvetenskap, hållbarhet, stadsstudier och nya medier och teknik. Den innehåller ofta delar av praktik och projektarbete i nära samarbete med externa partners.

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar PwC värden för sina 36 000 kunder.

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.