Etnisk tillhörighet

Enligt Diskrimineringsombudsmannen är etnicitet en av de sju diskrimineringsgrunderna som skyddas av lagen. Etnisk tillhörighet handlar enligt lagen om att en person tillhör en grupp av personer som exempelvis delar nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållande.

Diskriminering har många gånger samband med fler än en diskrimineringsgrund. Det gäller både när en individ blir diskriminerad och på en samhällelig nivå. En kvinna med en viss etnisk tillhörighet kan därför ha andra erfarenheter av diskriminering än en man med samma etniska tillhörighet. På samma sätt kan föreställningar om etnisk tillhörighet i kombination med till exempel religion, ålder eller sexuell läggning ha betydelse för hur en person blir behandlad eller vilka hinder hen stöter på.

Vinnare i kategori: Etnisk tillhörighet

Alma Dzafic Ferhatovic

Motivering

Årets vinnare verkar för en ökad dialog kring rasism i samhället, inte minst i skolorna. Hon har rönt stor uppmärksamhet för filmen “Klassens z” som bland annat belyser fördomar i samhället om romer. Hon arbetar ideellt med att driva opinion kring människors lika värde och öka förståelsen för den romska minoriteten i Sverige.

Stort grattis till Alma Dzafic Ferhatovic!

Alla vinnare 2022