Om Diversity Index Award

Om föreningen

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi lyfter fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, acceptans och rättvisa. Priset är politiskt och religiöst obundet och arbetet drivs av en ideell förening med säte i Malmö.

Det finns åtta kategorier, varav sju med koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den sista kategorin kallar vi årets förebild.

Historik

Diversity Index Award startade på initiativ av Yacir Persson Chelbat. 2012 hölls den första prisutdelningen och Yacir drev Diversity Index Award som ett privat initiativ under de första åren tillsammans med olika partners från år till år. Idén till prisutdelningen uppstod för att Yacir upplevde att mångfaldsdiskussioner huvudsakligen fokuserade på etnicitet, men eftersom diskrimineringslagstiftningen omfattar sju kategorier ville han lyfta uppmärksamhet kring alla sju. Han startade även bolaget Diversityindex Sweden AB och tillsammans med forskare från ett par regionala universitet byggde Yacir ett verktyg som kan mäta värdet av mångfald i företag och organisationer.

Priset möjliggör att fler aktörer kan vara med i utvecklingen av frågan.

Vår ideella förening har som syfte att driva prisutdelningen och Diversity Index Award som en unik mötesplats för mångfald och rättvisa.

Styrelsen

De fyra personer som tog initiativ till att bilda föreningen utgör till en början föreningens styrelse. De jobbar ideellt med att utveckla föreningen och samarbetet med föreningens partners.

Yacir Persson Chelbat, Ordförande och grundare

Aro Group

Yacir är Chief Digital Officer på ARO Group och Octupus-Securité. Han ingår även i projektledningen för SEB och har tidigare arbetat som affärsutvecklings- och innovationschef på Securitas. Yacir är ofta anlitad som föredragshållare och talar då om värdet och riskerna med teknik i globala affärer. Yacir startade 2009 bolaget Diversityindex Sweden AB och 2012 tog han initiativ till prisutdelningen Diversity Index Award. Idag är Diversity Index Award en självständig ideell förening med syfte att driva prisutdelning, gala och skapa en plattform för nätverk kring acceptans, mångfald och dialog.

Petra Sörling, Vice ordförande

VD Rosengård fastigheter

Petra är VD för Rosengård Fastigheter som utvecklar och förvaltar fastigheter i Rosengård. Företaget har 22 anställda som tillsammans pratar nio olika språk och har ett stort fokus på olika bosociala aktiviteter för att skapa en positiv utveckling i området. Hon är civilekonom i botten och har tidigare jobbat på bland annat Riksbyggen och HSB. Vid sidan av sitt uppdrag som VD har Petra även en karriär som bordtennisspelare och är styrelseordförande för Svenska Bordtennisförbundet, som även inkluderar para-bordtennisen, och styrelseledamot i det internationella Bordtennisförbundet.

Pernilla Nordström, Sekreterare och Galaansvarig

Implement Consulting Group

Pernilla har en bred erfarenhet av att arbeta med interna jämställdhetsfrågor, strategisk affärsutveckling och ledarskap. Hon har under många år varit involverad i olika interna mångfalds- och jämställdhetsinitiativ på sina olika arbetsplatser. Bland annat var hon med och startade den första mångfaldsgruppen inom PwC och var ordförande för personalnätverket Swedbank Women in Tech under 2022. Hon har studerat genusvetenskap och brinner för att utöka antal kvinnor inom cyber- och informationssäkerhetsbranschen, samt att uppnå en mer jämställd och diversifierad tech-bransch i Sverige.

Patricia Håkansson, Kassör och Partneransvarig

Sparbanken Skåne

Patricia är hållbarhetschef på Sparbanken Skåne och har tio års arbetslivserfarenhet inom bank och finans. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 2017 och brinner för att göra skillnad på riktigt. Sparbanken Skåne är Sveriges största sparbank med ca 500 anställda. Banken ägs främst av tre stiftelser. Genom ägarstiftelserna går en stor del av bankens vinst tillbaka till samhället och gör skillnad i bankens verksamhetsområde. Hållbarhetsfrågor, och framförallt de sociala aspekterna, ligger sparbanken nära hjärtat.

Martin Lucander, Kommunikationsansvarig

Aspekta

Martin är partner och konsult på Aspekta med strategisk hållbarhetskommunikation som specialistområde. Han har arbetat med hållbarhetsstrategi, kommunikation och utveckling sedan 2014 och har erfarenheter från noterade, privatägda, offentliga och idéburna verksamheter. Aspekta erbjuder strategisk rådgivning inom kommunikation med fokus på områdena företagskommunikation, investor relations, hållbarhetskommunikation, förändringskommunikation och digital kommunikation.

Verenice Bengtsson, Juryansvarig

Malmöandan

Verenice arbetar som samordnare för Malmöandan, överenskommelsen mellan Malmö stad och den idéburna sektorn för att öka demokratin, jämlikheten och delaktigheten i staden. De senaste åren har hon jobbat för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, kompetensutveckling inom företagande och mänskliga rättigheter som en del av employer branding och hållbarhetsarbete. Verenice har valt juridik som yrke och mänskliga rättigheter som specialistområde, eftersom det samtidigt är hennes stora passion i livet. Hon brinner för förändring, för frågor som mångfald, hållbarhet, demokrati, jämställdhet och framförallt: för att göra skillnad i människors liv. Verenice är kärleksinvandrare och innan hon flyttade till Sverige för 17 år sedan arbetade hon som generalsekreterare på Migrationsverket i Honduras.

Valberedningen

Mia Gustafson, Valberedningens ordförande

HSB

Mia Gustafsson arbetar som marknads- och kommunikationschef på HSB, och innan dess arbetade hon som affärs- och marknadschef på Skånetrafiken. Mia är oerhört värderingsstyrd och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i flera organisationer. Hållbarhetsfrågan, och framför allt social hållbarhet, ligger henne varmt om hjärtat.

Hans Andersson

Wihlborgs fastigheter

Hans Andersson är ansvarig för strategiska samarbeten och affärsutveckling på Wihlborgs Fastigheter i Öresundsregionen. Både Wihlborgs och Hans är övertygade om att mångfald skapar kreativitet och möjligheter och engagerar sig därför i organisationer som arbetar för att skapa bättre förutsättningar hållbar social tillväxt.

Karin Antonsson

Rosengårds fastigheter

TBA

Jury 2023

Karin Antonsson

CFO, Rosengård fastigheter

Anna Nambord

Chef, Hållbara affärer Wihlborgs

Mikael Stamming

Konsult och strategisk rådgivare

Brandon Sekitto

Aaron Kroon

Aaron är en prisvinnande ledare, föreläsare och mångfaldsstrateg. Han har blivit omnämnd som en av de mäktigaste i Sverige inom social hållbarhet och är även grundare tillika CEO i bolaget Black Batman. Aaron har haft ett flertal betydande poster inom näringslivet, bland annat som innovationsdirektör på Vattenfall, CPCO på Blocket och nordisk HR-direktör på Schibsted.

Eva Loubani

Eva arbetar som National Sales Manager på Randstad, där hon i nära dialog med några av Sveriges främsta arbetsgivare verkar för en mer inkluderande arbetsmarknad genom samarbeten, utbildningar och föreläsningar. I Malmö, Stockholm och Göteborg skapar Eva forum och event där företag samlas för kunskapsutbyte och samverkan.

Frida Lundh

Frida arbetar som verksamhetsutvecklare på Parasport Sverige där hon arbetar med inkludering av idrotter samt är utbildare inom Ett gott bemötande och tillgänglighet. Hon leder även samarbetet mellan Parasport Sverige och fritidsförvaltningen i Malmö stad för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättning att delta i föreningslivet och stadens egna aktivitetsutbud. År 2021 var hon en av finalisterna på Diversity Index Award i kategorin ’’Funktionsnedsättning’’.

Jeanette Berga

Jeanette arbetar som verksamhetsutvecklare hos BID Malmö och har under sitt arbetsliv arbetat både med socialt arbete och säkerhetsfrågor. Under de senaste tio åren har hon i olika roller varit aktiv inom civilsamhället, däribland inom våld i nära relation, hållbarhetsfrågor och hon brinner för jämställdhet och likavärde.

Joakim Månsson Bengtsson

Joakim arbetar som regional samordnare för Götaland i organisationen Läkare i Världen. Han är även ordförande i Lundapride och grundare till föreningen Coloboratie Lund – Maxenu. Joakim har under 10 års tid varit engagerad i hemlöshetsfrågor samt för romers och hbtqia+-personers rättigheter i Sverige och Europa. 2015 mottog han hederspris på QX Gaygala och 2021 utsågs han till finalist för ’Innovation in Political Awards’ inom kategorin Human Rights.

Malin Roux

Malin är grundare och verksamhetschef för Real Stars, en organisationen som sedan starten 2010 vägleds av visionen om ett Europa fritt från trafficking. Organisationen arbetar proaktivt genom förebyggande insatser för att stoppa sexuell exploatering av kvinnor och barn. Malin och Real Stars vann Diversity Index Award för kategorin kön år 2021.

Maja Mutsson Leoni

Maja är Engagement Manager på Implement Consulting Group. Hon drivs av en stark vilja att hjälpa företag att vara framgångsrika genom att arbeta strategiskt med social hållbarhet för att bidra till en mer inkluderande, rättvis och hållbar värld. Hon har agerat inom DEI agendan i över 15 år och att lyfta fram och uppmärksamma förebilder som driver på förändring är något hon anser vara oerhört viktigt, för såväl samhälle som näringsliv.

Nim Vaker

Nim arbetar med lokal utveckling, delaktighet och att främja barn och ungas goda och jämlika uppväxtvillkor. Hon har bred erfarenhet av arbete med social hållbarhet, jämlikhet och normkritik och har tidigare utbildat och föreläst i frågor kopplat till inkludering, mångfald och hur normer påverkar våra attityder och beteenden.

Tina Choobin

Tina är platschef på IKEA och arbetar med utveckling av social hållbarhet och empowerment. Tina har en gedigen erfarenhet av att arbeta med utveckling av hållbarhetsfrågor, Diversity, equity and inclusion i samarbete med privata näringslivet och offentlig- och idéburen sektor.

Linda Moutou

Linda föreläser inom mångfald och inkludering med fokus på etnisk bakgrund och hudfärg. Sedan 2014 leder hon utbildningar på företag och lärosäten. Hon arbetar ideellt som kommunikationsansvarig och styrelseledamot på Afrosvenskarnas riksorganisation och grundade och drev den ideella organisationen A Child’s Smile, som arbetade med tandvård för barn i utsatta områden på Jamaica.

Verenice Bengtsson

Verenice är jurist med fokus på mänskliga rättigheter och arbetar som samordnare för Malmöandan, överenskommelsen mellan Malmö stad och den idéburna sektorn för att öka demokratin, jämlikheten och delaktigheten i staden. De senaste åren har hon jobbat för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, kompetensutveckling inom företagande och mänskliga rättigheter som en del av employer branding och hållbarhetsarbete.

Yacir Persson Chelbat

Yacir är Chief Digital Officer på ARO Group och Octupus-Securité och ingår även i projektledningen för SEB och har tidigare arbetat som affärsutvecklings- och innovationschef på Securitas. Yacir är grundare, initiativtagare och styrelseordförande på Diversity Index Award.

Juryns funktion

Juryn för Diversity Index Award gör ett oerhört viktigt arbete. De jobbar ideellt med att hitta lämpliga kandidater såväl som att bedöma inkomna nomineringar.Inom varje kategori utses tre finalister och en av dessa utses till vinnare. Juryn representerar en stor bredd av erfarenheter och täcker geografiskt stora delar av Sverige. Sedan 2022 har juryn utvidgats och inkluderar även styrelse och valberedning.

Hur arbetar juryn?

Via det elektroniska nomineringsformuläret på hemsidan är det möjligt för vem som helst att nominera en person till en av kategorierna. När nomineringen stänger är det juryns uppgift att bedöma de nominerades kvalitet och relevans utifrån den angivna motiveringen och egen research av de nominerades insatser. Bedömningen ska ske efter följande kriterier:

Relevans
Hur relevant är den gärning som ska bedömas i förhållande till respektive kategori av mångfaldspriset?

Nytänkande
Hur unik är den gärning som ska bedömas?

Engagemang/civilkurage
Hur stort personligt mod och engagemang ligger bakom den gärning som ska bedömas?

Självständighet
Är insatsen en del av en privat eller offentlig stödinsats eller är det en självständig handling eller verksamhet?

Genomslag
Hur stor påverkan på mångfalden har den gärning som ska bedömas? Når gärningen utanför den egna gruppen?

Vinnaren inom en kategori är en person, ett företag eller organisation som har agerat tydligt och bestämt för att stärka mångfald, acceptans, rättvisa och mänskliga rättigheter. Även unika handlingar som skapar trender och positiva förändringar i vårt samhälle eller i ett företag kan uppmärksammas. Utfallen måste vara tydliga och vinnaren ska vara en förebild för andra samt spegla det samhälle vi lever i. Det är samtidig önskvärt att juryn har i åtanke att pristagaren får nytta av priset genom att prioritera att lyfta fram personer som inte tidigare uppmärksammats.

Hur fattar juryn beslut?

Juryn ska som utgångspunkt utse tre finalister inom varje kategori. Listan tas därefter över för beslut av styrelsen. Det är önskvärt att juryn fattar ett konsensusbeslut efter diskussion av de inkomna nomineringarna såväl som egna förslag.

Om en jurymedlem har en särskilt nära relation eller pågående affärsrelation till en av de nominerade ska jurymedlemmen tala om detta för övriga jurymedlemmar och avstå vid eventuell omröstning om denna person om det finns risk för en jävsituation.

Förslaget på finalister framläggs för styrelsen innan det offentliggörs i september. Enligt föreningens stadgar är det styrelsen som fastställer beslutet.

”Arbetet med att bedöma och rangordna nominerade kandidater till de olika priskategorierna ska bygga på av styrelsen fastställda kriterier och kan delegeras till en jury/arbetsgrupp. Beslut om pristagarna i de olika kategorierna fastställes av styrelsen. Styrelsens beslut går ej att överklaga” (§3)

Om det tillkommer ny information om en finalist eller vinnare, som visar på att denna inte kan leva upp till villkoren för priset, kan juryn ändra sitt beslut innan prisutdelningen.

Om Prisutdelningen

Diversity Index Award ska inspirera och skapa nya möten

Syftet med Diversity Index Award är att lyfta fram förebilder genom att uppmärksamma personer, företag och organisationer som på olika sätt bidrar till att motverka diskriminering och främja acceptans, inkludering och rättvisa.

Diversity Index Award är den enda mångfaldsprisutdelning som har ett brett perspektiv genom att inkludera alla sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Därtill har vi lagt en bredare kategori kallat årets förebild.

Vi vill synliggöra alla de fantastiska initiativen som finns. Vi vill uppmärksamma de människor som sliter för att förbättra världen. Vi vill att deras historia ska inspirera andra. Därför är mångfaldspriset så viktigt. Prisutdelningen som firas med en galakväll på Malmö Rådhus ska bli en särskilt bra kväll för finalisterna där de uppmärksammas för deras arbete och initiativ. Men kvällen är också en unik mötesplats.

Här samlas näringsliv, sociala entreprenörer, ideella aktörer och representanter från den offentliga sektorn. Det uppstår helt säkert nya intressanta möten för alla gäster. Det blir mångfald på riktigt.

Årets prisutdelning äger rum på Malmö Rådhus den 18 november.