Kön

Enligt Diskrimineringsombudsmannen är kön en av de sju diskrimineringsgrunderna som skyddas av lagen. Lagen definierar kön som att någon är kvinna eller man, men också personer som har eller ska planera att ändra könstillhörighet. Förbudet mot könsdiskriminering handlar om att ingen får behandlas annorlunda på grund av sin könstillhörighet.

Vinnare i kategori: Kön

Pink Programming

Motivering

Årets vinnare i kategorin Kön arbetar fokuserat och strukturerat med att bryta normer i en bransch som fortfarande är ganska ojämställd. Man arbetar utifrån målet att göra programmering tillgänglig för alla och skapa en teknikbransch där kvinnliga och icke-binära utvecklare, likväl som transpersoner ska vara lika vanliga som manliga utvecklare. De har också förstått vikten av att lyfta fram förebilder samt att se till att det finns trygga rum där kvinnor kan utbilda sig, utbyta erfarenheter och utforska sitt teknikintresse.

Stort grattis till Pink Programming!

Alla vinnare 2022