Religion eller annan trosuppfattning

Enligt lagen och Diskrimineringsombudsmannen handlar religion om en persons religiösa åskådning, vilket exempelvis kan vara hinduism, judendom, kristendom eller islam. Det kan också gälla en annan trosuppfattning som kan höra samman med en religiös åskådning, exempelvis buddism eller ateism. Religion hänger många gånger samman med andra diskrimineringsgrunder, där exempelvis en kvinna med en viss trosuppfattning kan ha andra erfarenheter av diskriminering än en man med samma religiösa åskådning. Många gånger kan religion kopplas samman med föreställningar om etnisk tillhörighet.

Vinnare i kategori: Religion eller annan trosuppfattning

Sarah Delshad

Motivering

Årets vinnare är en stark opinionsbildare, debattör, journalist och prisbelönt samhällsröst för den muslimska kvinnans representation i det offentliga rummet. 2012 startade hon plattformen Muslimska feminister med målet att den svenska, muslimska kvinnan ska ha rätt att företräda sig själv som individ. Hon är en uppskattad föredragshållare och debuterar inom kort även som författare.

Grattis till Sarah Delshad!

Alla vinnare 2022