Mångfaldspriset

Diversity

Index Award

Mångfaldspriset

Diversity

Index Award

Vad är Diversity Index Award?

Diversity Index Award är ett mångfaldspris som har delats ut sedan 2012. Vi vill lyfta fram förebilder och bra exempel genom att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som jobbar för att stärka mångfald, acceptans och rättvisa.

Priset är politiskt och religiöst obundet och arbetet drivs av en ideell förening med säte i Malmö. Styrelsen för föreningen består av: Yacir Persson Chelbat, ordförande och grundare av Diversity Index Award, Petra Sörling, vd Rosengård Fastigheter och vice ordförande för Diversity Index Award, Martin Lucander, partner och konsult Aspekta, Pernilla Nordström, Management Advisor Group Information Security Swedbank, Shahan Sadjadi, Sälj & Marknadsansvarig Region Syd Grant Thornton.

Vem kan vinna?

Priset är dedikerat till den person, det företag eller den organisation som har agerat tydligt och bestämt för att stärka mångfald, acceptans, rättvisa och mänskliga rättigheter. Även unika handlingar som skapar trender och positiva förändringar i vårt samhälle eller i ett företag kan uppmärksammas.

Det finns åtta kategorier, härav sju med koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den sista kategorin kallar vi Årets förebild.

Vinnare 2023