Ålder

Enligt lagen och Diskrimineringsombudsmannen handlar ålder om uppnådd livslängd räknad i tid och skyddet mot diskriminering på grund av ålder omfattar därför alla. Åldersdiskriminering hänger många gånger samman med andra diskrimineringsgrunder, där föreställningar om ålder i kombination med exempelvis etnisk tillhörighet eller religion kan ha betydelser för hur en person blir behandlad.

Vinnare i kategori: Ålder

Flamman Socialt Förebyggande Centrum

Motivering

Under många år har denna organisation verkat för att nå ut till så många barn och unga som möjligt med sitt arbete på fältet, genom att erbjuda forum för dialog, trygga mötesplatser, stöd för avhoppare och mycket mer. De verkar för barns och ungas bästa och för att motverka att människor hamnar i utanförskap.

Stort grattis till Flamman Socialt Förebyggande Centrum!

Alla vinnare 2022