Nomineringen till Diversity Index Award 2024

Diversity Index Awards är dedikerat till den person, det företag eller den organisation som har agerat tydligt och bestämt för att stärka mångfald, acceptans, rättvisa och mänskliga rättigheter. Även unika handlingar som skapar trender och positiva förändringar i vårt samhälle eller i ett företag kan uppmärksammas.

Det finns åtta kategorier, härav sju med koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den sista kategorin kallar vi årets förebild.

Nomineringen till Diversity Index Award 2024 är öppen!

Diversity Index Awards är dedikerat till den person, det företag eller den organisation som har agerat tydligt och bestämt för att stärka mångfald, acceptans, rättvisa och mänskliga rättigheter. Även unika handlingar som skapar trender och positiva förändringar i vårt samhälle eller i ett företag kan uppmärksammas.

Det finns åtta kategorier, härav sju med koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den sista kategorin kallar vi årets förebild.

Fyll i formuläret nedan och skicka in till oss!