Sparbanken Skåne ny partner till Diversity Index Award (sep 2022)

Vi har den stora glädjen att presentera vår nya partner Sparbanken Skåne! Sparbanken Skåne är en modern och personlig sparbank med tydliga värderingar kring samhällsansvar, hållbarhet och socialt engagemang. En grundläggande filosofi är att en stor del av vinsten går tillbaka till samhället och stöttar föreningsliv, kultur och idrottsverksamhet.

 Värderingarna hos Diversity Index går i linje med våra egna. Allas lika värde är i grunden en självklarhet, men inget man kan ta för givet. Orättvisor finns på många håll i världen och tyvärr också här i Sverige. Diversity Index Award fyller en viktig funktion i att uppmärksamma de eldsjälar som är med och driver mångfaldsfrågorna framåt, säger Patricia Håkansson, hållbarhetschef på Sparbanken Skåne.

Patricia Håkansson har över 10 års erfarenhet från finansbranschen. Hon har arbetat som gruppchef och tidigare affärscontroller på Sparbanken Skåne innan hon tillträdde som bankens hållbarhetschef hösten 2021. Vid sidan av klimatfrågorna brinner Patricia för det ekonomiska hållbarhetsperspektivet, med viktiga frågeställningar om ekonomisk jämlikhet och frihet. De sociala aspekterna ligger henne varmt om hjärtat. Hon ser ett stort värde av Diversity Index Award.

Det är en tung utmärkelse. Processen med att vaska fram slutkandidater och vinnare är omfattande. Det leder till ett genomarbetat beslut, vilket gör att priset blir betydelsefullt. Vi hoppas att alla som får utmärkelsen sätter stor glädje i det och självklart också att de får ny inspiration till att fortsätta sitt engagemang. I det breda perspektivet mot allmänheten bidrar Diversity Index Award till att sätta ljus på detta mycket angelägna område, säger Patricia Håkansson.

Vi är glada och stolta över att ha Sparbanken Skåne som ny partner. Samarbetet syftar till att utöka verksamheten och säkra att våra mål inför 2025 uppfylls. Tillsammans kommer vi kunna påverka på ett nytt sätt genom att lyfta fram initiativ på riksnivå som skapar värde för andra och som bygger broar mellan olika aktörer. Vi välkomnar Patricia Håkansson och Anders Österberg, Chef Stora Företag & Affärsspecialister till vårt arbete, säger Yacir Persson Chelbat, ordförande för Diversity Index Award.

Diversity Index Awards partners har ett långsiktigt och utökat intresse i utvecklingen för föreningen. Läs mer och ansök om att bli partner här.