Vinnarna av Diversity Index Award 2021

Vid Diversity Index Awards gala på Malmö rådhus den 20 oktober 2021 prisades vinnarna av mångfaldspriset i åtta kategorier.

Läs om vinnarna här

Syftet med Diversity Index Award är att lyfta fram förebilder genom att uppmärksamma personer, företag och organisationer som på olika sätt bidrar till att motverka diskriminering och främja acceptans och rättvisa. Det finns åtta kategorier, varav sju med koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens diskrimineringsförbud och den sista kategorin kallas årets förebild. Priset är politiskt och religiöst obundet och arbetet drivs av en ideell förening med säte i Malmö. Läs mer: www.diversityindexaward.se