Premiär för vårt nya forum DIA Conversations!

Vi har startat ett nytt forum som vi kallar DIA Conversations. Premiären var ett digitalt event som sändes den 26 juni. Tack till Sparbanken Skåne som var värd för eventet. Sändningen spelades in och går att ta del av här: https://www.linkedin.com/events/diaconversations-1-20237074847697169453056/comments/

Nästa DIA Conversations är ett fysiskt event med samtal, mat och mingel hos PwC på Anna Lindhs Plats i Malmö den 31 aug. Om du inte har möjlighet att delta på plats så kommer vi troligtvis även att sända seminariet digitalt. Mer information om eventet här: https://www.linkedin.com/events/diaconversations-27081383778501160961/comments/

Då platserna är begränsade på plats hos PwC så krävs föranmälan och det görs här: https://events.magnetevents.com/Event/dia-conversations-2-med-mat–sommarmingel-hos-pwc-54511/