Under 2023 har vi utökat verksamheten och tillsammans med våra partners och vänner i näringsliv, offentlig sektor och den akademiska världen, skapat ett forum för dialog, kunskapsutbyte, diskussioner och opinionsbildning. Vår tanke är att under 2023 fram till DIA-galan i januari 2024 genomföra åtminstone fyra events (digitala, fysiska och ev hybridevent, vi får se hur det blir) med olika utformning och innehåll och vi samlar dessa event under rubriken DIA conversations. Syftet med forumet är att:

  • Sprida kunskap om utmaningar relaterat till mångfald och inkludering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna
  • Bidra till en ökad medvetenhet i samhället kring jämlikhet, mångfald och inkludering genom att lyfta fram goda förebilder och belysa aktuella frågeställningar
  • Bygga broar mellan företag, organisationer, politiker, akademin och mångfaldsexperter och skapa en plattform där vi kan diskutera utmaningar, dela kunskap och hitta sätt och vägar att tillsammans arbeta för ett mer jämlikt samhälle
  • Öka kännedomen om Diversity Index Award och vår verksamhet

Har du några frågor eller funderingar kring forumet, tveka inte att höra av dig till oss.